CHP’den İstanbul Kent Anayasası  
21.11.2018
4415
Yazı Boyutu: A- A+

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu CHP’nin yerel yönetim anlayışına ilişkin ilke ve esasların yer aldığı İstanbul Kent Anayasası’nın taslak metnini paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, halen taslak halinde bulunan İstanbul kent anayasasının sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına sunulacağını ve onlardan da alınacak görüş ve tavsiyelerden sonra son halini alacağını belirtti.

İSTANBUL KENT ANAYASA HERKESİN GÖRÜŞÜNE AÇIK

Taslağın ’www.adayimizsensinistanbul.com’ sitesinde bulunduğunu dile getiren Kaftancıoğlu, dileyen herkesin buraya görüş ve önerileriyle katkı sunulabileceğini söyledi. Kaftancıoğlu, taslağa son halinin 15 Aralık günü verileceğini, son halinin 2019 yılı başı itibariyle kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. 

Kent anayasasının hazırlanmasına ilişkin "Seçilecek bütün adaylarımız bu anayasaya uymak zorunda kalacak, bu ilkeleri gözetecek" diyen Kaftancıoğlu, anayasanın 50 yıl sonra bile uygulanabilir bir metin olacağını ifade etti.

’Adayimizsensinistanbul.com’ sitesinde yer alan İstanbul Kent Anayasası’na ilişkin temel ilke ve kural önerileri şöyle sıralanıyor:

- İstanbul’u, yaşanabilir, çağdaş bir kente dönüştürmek için ana hedefimiz; Coğrafi konumu, tarihi, doğası ve dokusuyla, siluetiyle, arkeolojik ve kültürel değerleriyle bir dünya şehri olan İstanbul’u hak ettiği yere taşımak,

- İnsanı ve insanın yaşam haklarını merkeze alan, liyakata ve bilime dayanan, katılımcı, adil, etkin, dayanışmacı, çevreye, doğaya, geçmişe, tüm canlıların yaşamına saygılı; kentsel rantı topluma devreden, şeffaf ve hesap veren bir yerel yönetim anlayışını egemen kılınmalı.

EMEK DOSTU BİR KENT

’Hedeflenen İstanbul’ başlığında şu ifadeler yer alıyor:

- Toplumsal enerjisini üretime dönüştüren mutlu bir kent,

- Kayırmacı yönetimlerce dışlanmış yetenekli gençlerin öncülüğünde bir ’teknoloji, sanat ve kültür kenti’,

- Toplumsal barışın, huzurun, uzlaşmanın gerçekleşebileceğini gösteren öncü kent,

- Geçmişteki yaşamın izlerini bugüne ayrımcılık yapmadan taşıyan, yeni değerlere açık, çok kültürlülüğü ve farklılıkları zenginlik gören hoşgörülü bir kent,

- Ulaşım, çalışma koşulları, sağlık, eğitim ve sosyal olanaklarıyla emek dostu bir kent,

- Güvenli kreş, çocuk yuvası, yaşlı gündüz bakımevleri ve sağlık merkezleriyle çocukların, yaşlıların ve ana-babaların dostu bir kent,

- Sosyal hizmet ve gönüllü sivil dayanışma ağlarının eşgüdümünü sağlayan, sosyal yardımları sadaka olmaktan çıkaran, yoksullara onurlu bir yaşamın ve yeniden yaşama sarılmanın mümkün olduğunu gösteren bir dayanışma kenti.

PLANLI BİR GELİŞİM DÖNEMİ BAŞLATILACAK

Anayasanın son halini almasına ilişkin izlenecek yöntem hakkında ise şöyle dendi:

- ’Ben yaptım oldu’ mantığı ortadan kaldırılacak; katılımcı yönetim anlayışıyla büyük projeler, uzmanlarla, STK’lerle vb. konuşarak, proje yarışmaları düzenlenerek hazırlanacak,

- İlgili tüm STK’ların ve meslek örgütlerinin belediye meclisleri ve çalışma komisyonlarına katılımı sağlanacak,

- İstanbul’un bütçesini İstanbullu bilecek; katılımcı bütçe uygulamalarıyla, açık, şeffaf ve denetlenip hesap verilebilir bir bütçe hazırlanacak,

- İstanbul’un tüm ekonomik, fiziksel ve sosyal planları güncellenecek; her uygulama planlı olacak; planlı bir gelişim dönemi başlatılacak,

İSTANBUL’UN EKOLOJİK DEĞERLERİ GELECEĞE TAŞINACAK

- Ulaşımı insana yaraşır bir noktaya taşımak için, ulaşım planları güncellenecek; toplu ulaşıma, metro ve diğer raylı sistemlere, deniz taşımacılığına öncelik verilecek; İstanbul’un ulaşımı tek elden yönetilecek,

- Kuzey Ormanları, su havzaları, memba suları, göller, dereler, denizler, kıyılar korunacak; İstanbul’un çevresel-ekolojik değerleri geleceğe taşınacak,

- Aktif yeşil alanlar, parklar arttırılacak; büyük kent parklarının yanı sıra ilçelerde de semt parkları yapılacak,

- İlçe ve mahalle düzeyinde uzmanların ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kentte yaşayanlara imar konularında şeffaf bilgi veren ve haklarını aktaran danışma merkezleri kurulacak.